Képességeink kibontakoztatása

Kompetencia innováció

A jövőről való gondolkodás többnyire, -ideális esetben- reális célok kitűzésére irányul. A tervezés a jelenlegi és a kívánatos jövőbeli állapot közötti különbség felszámolását eredményező útról szól, a célok megvalósítása pedig az út bejárását jelenti.

Kompetenciáink a már meglévő életben maradási képességeinket jelenti, az innováció (újítás, újító képesség) pedig általában a jelenben tett tervszerű erőfeszítéseink összességét foglalja magában a jövőbeli életben maradásért, a leghatékonyabb célelérés érdekében.

Mind az egyén, mind pedig a kisebb-nagyobb közösségek társas viszonyaiban is meghatározó szerepe van a kompetenciáknak és az innovációnak.

A kompetenciák két oldal együtteséből formálódnak ki:

  • a hozott ("öröklött") adottságokból, mint amilyenek a veleszületett képességek, vagy személyiség jellemzők,
  • másrészről pedig a szerzett ("tanult") képességek oldalából, mely az egyéni tapasztalatok, ismeretek, tanult készségek halmazát testesíti meg.

A belső személyiség-adottságok felmérésével képesek lehetünk feltérképezni, hogy az egyén milyen kompetenciákban milyen szintű belső lehetőségekkel rendelkezik - még akkor is, ha e kompetenciákat adott esetben lehet, hogy nem is használja.

Lényegét tekintve az innováció a kreativitásból (ahogyan az ötletek születnek), a tudásból (azon ismeretek összessége, amelynek már birtokában vagyunk) és a tanulásból (azon ismeretek, amelyeket elsajátítunk) kiinduló többfázisú alkotó folyamat.

Amiben segíthetek: felfedezni, fejleszteni és megújítani az Ön képességeit, hogy az életében pozitív változások segítsék tervei megvalósítását.